Què he de fer per donar de baixa el contracte?

Per donar de baixa un contracte de subministrament teniu dues possibilitats:

Anar el titular del contracte (o una tercera persona, amb la corresponent autorització signada i amb una còpia del passaport o del document nacional d’identitat del titular) a una de les nostres oficines comercials.

Omplir aquesta sol·licitud i imprimir-la. Un cop signada, enviar-la per correu elèctrònic a l'adreça feda@feda.ad del nostre servei comercial, adjuntant una fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat del titular del contracte.