Com es farà la liquidació del contracte?

Un cop s’hagi efectuat la desconnexió de la xarxa, FEDA facturarà el consum real i abonarà els aparells i/o la bestreta, segons contracte. Si desitgeu liquidar el contracte al mateix moment, heu de notificar la lectura del comptador quan feu la sol·licitud, en cas contrari se us facturarà una estimació de consum fins a la data de la baixa.