Què he de fer per contractar el subministrament?

Per formalitzar l’alta de subministrament elèctric per a un local professional heu d’anar a una de les nostres oficines comercials i aportar la següent documentació:

Butlletí d’instal·lacions elèctriques a nom del titular del Registre de Comerç o de l’empresa contractant.

Passaport o Document Nacional d’Identitat  del titular del Registre de Comerç.

Domiciliació bancària (document SEPA).

Registre de Comerç, de Societat i NRT.

Si es vol contractar fins a 20kW de potència i en el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders per formalitzar el contracte signada pel titular del Registre de Comerç.