Alta del servei

Quant tardaré a tenir el subministrament?

La connexió a la xarxa s’efectuarà el dia laborable següent al de la sol·licitud.