Quant em costarà l’alta de subministrament elèctric?

El cost d’alta del servei varia segons el tipus de tarifa i de la potència a contractar, i inclou diferents conceptes:

  • La connexió (drets d’embrancament), al preu de 104,50 € per a les tarifes blaves professionals, de 344,85 € per a les tarifes vermelles i de 694,93 € per a les tarifes verdes (IGI inclós).
  • La bestreta (import corresponent a un consum de 100 hores —tarifes blaves professionals— o de 50 hores —tarifes vermelles i verdes—, segons la potència contractada, que es retorna en donar de baixa el contracte).