Si canvio de domicili, puc tenir corrent als dos habitatges simultàniament?

Sí. Per facilitar el trasllat, podreu gaudir de subministrament elèctric en ambdós domicilis fins a un màxim de dos mesos.