En cas de tall del subministrament elèctric per falta de pagament, què he de fer per tornar a tenir el servei?

El subministrament es restablirà un cop abonat el deute. Per fer el pagament hi ha dues opcions: anar, el titular del contracte o una altra persona, a una de les nostres oficines i abonar el deute en efectiu o mitjançant targeta de crèdit, o bé fer el pagament mitjançant el banc, abonant el deute al compte corrent de FEDA i enviant el comprovant, per fax, al 73 91 99 o al 73 91 18.