MESURES d'AJUDA COVID-19
Per a empreses i autònoms

Per tal de pal·liar els efectes econòmics de les mesures contra el coronavirus, FEDA proposa ajudes per a les empreses i els autònoms afectats.

AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DE LA FACTURA

FEDA facilita l’ajornament o fraccionament de les factures d’electricitat fins a 12 mesos sense interessos a les empreses i autònoms que ho necessitin.

    Els treballadors autònoms que treballin des de casa hauran de sol·licitar l’ajornament per correu electrònic a facturacio@feda.ad abans de rebre la propera factura. En cas que no ho sol·licitin abans de rebre la factura, el cobrament es tramitarà directament.

   Les empreses o autònoms que tinguin contractada una tarifa professional hauran d’omplir un formulari de sol·licitud. Tindran un termini de 15 dies per fer-ho des del moment en què rebin la factura. 

   EL FORMULARI DE SOL·LICITUD EL TROBAREU AQUÍ:

https://www.feda.ad/per-empreses/FormulariMesuresCovid19


DESCOMPTE EN LA FACTURA

Per a les empreses i autònoms que hagin hagut d’aturar o reduir la seva activitat a causa de les mesures decretades pel Govern, s’ofereix un descompte en la factura de l’electricitat.

    El descompte per a les empreses o professionals que han hagut d’aturar la seva activitat és del 100%.

Aquest descompte s’aplica tant si el tancament ha estat provocat per l’obligació decretada pel Govern, com si s’ha decidit tancar a causa de la situació provocada pel coronavirus.


   El descompte per a les empreses o professionals que han hagut de reduir la seva activitat és del 80%.


        Per beneficiar-se d’aquest descompte cal sol·licitar-ho mitjançant el formulari online.

        La rebaixa s’aplicarà a partir de la data de la sol·licitud. (No obstant això, per compensar els dies que s’hagin perdut entre l’aturada de l’activitat i la presentació de la sol·licitud de descompte, s’aplicarà la rebaixa als dies posteriors a la represa de l’activitat.)

         Un cop feta la sol·licitud, no cal repetir-la per a factures posteriors.

        Les activitats professionals que habitualment s’aturen en finalitzar la temporada d’hivern podran beneficiar-se del descompte en la factura fins a la data de tancament prevista habitualment. Cal indicar l’estacionalitat en el formulari.

   EL FORMULARI DE SOL·LICITUD EL TROBAREU AQUÍ:

https://www.feda.ad/per-empreses/FormulariMesuresGovernCovid19


  PER MÉS INFORMACIÓ

                                                                    


Sol.licita'ns més informació