MIM ANDORRA HOTEL
Imatge actual JPEG image — 22 KB

Des de MIM Hotels ens sentim responsables amb l'entorn i participem activament en l'ús responsable dels recursos energètics, creiem que podem caminar junts en el camí a l'excel·lència. El luxe modern és també VERD.