Vehicle elèctric

Quant dura una càrrega domèstica?

La càrrega completa dura de 8 a 10h  si la bateria està buida

Si la càrrega és parcial es fa en unes quantes hores.