Quant dura una càrrega domèstica?

  • La càrrega completa es fa durant la nit si la bateria està buida. Per arribar al 80% es necessita entre 1 i 3 hores, i pel 100% es necessiten de 3 a 5 hores (amb els carregadors Avançat i  Premium, i segons el vehicle).
  • Si la càrrega és parcial, es fa en molt menys temps.