Aquí podeu veure el moment en què un grup d'empleats de FEDA va materialitzar el suport als malalts d'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i la col·laboració amb la recerca sobre aquesta malaltia.