Treballs de manteniment de la infraestructura hidràulica de FEDA

Treballs de manteniment a Engolasters

Amb l’objectiu de garantir l’eficiència, el bon funcionament de la central hidroelèctrica i garantir el millor preu de l’energia, anualment, a final d’estiu, FEDA duu a terme campanyes de manteniment de tota la infraestructura hidràulica que gestiona. Aquesta infraestructura està formada pels canals que desemboquen al llac d’Engolasters, la canonada forçada que arriba fins al fons de vall i tota la resta d’elements electromecànics de la central hidroelèctrica d’Encamp.

Aquesta central produeix entre el 15 i el 20 % del consum elèctric d’Andorra i ho fa especialment durant les hores de màxima demanda. Per aquest motiu, atès que es tracta d’una instal·lació estratègica per FEDA i, sense oblidar que es va construir als anys 30 del segle XX, la instal·lació està sotmesa a plans de manteniment preventiu i correctiu estrictes que s’actualitzen any rere any durant aquestes campanyes de manteniment de finals d’estiu.

La campanya de manteniment de l’any 2015 s’ha previst més llarga de l’habitual per renovar alguns elements clau de la infraestructura hidràulica.


SUBSTITUCIÓ VÀLVULA DE CAPÇALERA

La part de més envergadura d’aquestes obres és la substitució de la vàlvula de capçalera de l’embassament. Aquesta vàlvula, que és dels anys noranta, permet aïllar l’estany respecte a la canonada forçada que subministra l’aigua a la central hidroelèctrica.

El mecanisme vell se substitueix per un sistema de dues vàlvules, una de guillotina i una de papallona. La vàlvula de guillotina permetrà fer tasques de manteniment de la vàlvula de papallona o sobre la canonada forçada sense haver de buidar el llac. Aquestes dues peces tenen un diàmetre interior d’1,90 m i un pes de 8.840 kg i 5.800 kg respectivament. Per elles hi pot circular un cabal d’aigua d’11 m3/s (11.000 l/s) a una pressió de 2 bars.


TREBALLS AMB HELICÒPTER A LA CANONADA FORÇADA

Paral·lelament a la substitució de la vàlvula, també s’aprofita la parada tècnica per substituir les juntes de dilatació de la canonada forçada. En total n’hi ha sis i s’han traslladat fins a Andorra amb camions de gran tonatge. Arran de la inaccessibilitat del traçat de la canonada, els treballs requereixen heliportar les juntes fins al punt de col·locació. Per aquest motiu avui i també durant els propers 23 i 24 de setembre, s’ha desplaçat des de Suïssa fins al principat un helicòpter de gran capacitat de càrrega (Super Puma) per traslladar les peces, que arriben fins a les quatre tones de pes.

 

MANTENIMENT CANAL VALIRA

A més d’aquestes dues accions, el buidatge del llac ha permès efectuar tasques de manteniment al canal Valira, que condueix l’aigua des de la presa de Ransol fins a Engolasters. Es tracta d’un canal d’11 km construït durant els anys 30 del segle XX, que requereix un manteniment periòdic anual i que enguany, aprofitant aquesta parada llarga de manteniment, serà més exhaustiu.

S’ha previst que els treballs s’allarguin fins a mitjan novembre, és a dir, durant uns tres mesos d’ençà que es va iniciar el buidatge del llac el 18 d’agost passat. La llarga durada dels treballs és el factor que ha obligat a buidar l’estany a mig agost, ja que les inclemències meteorològiques de l’hivern podrien impedir o complicar les tasques. A més, la planificació intenta reduir al màxim el termini dels treballs per minimitzar les pèrdues de producció, a més d’aconseguir que a l’hivern, FEDA ja pugui produir electricitat durant el període de màxim consum. El pressupost global del conjunt dels treballs ascendeix gairebé fins als 2 milions d’euros.

Tot i que anualment FEDA efectua treballs de manteniment, una de les singularitats dels d’enguany és el buidatge del llac d’Engolasters, d’una capacitat de 600.000 m3. Les dos últimes vegades que es va fer va ser els 1994 i el 2009. El buidatge del llac es fa amb la col·laboració del Departament de Patrimoni Natural, que s’ocupa de preservar la fauna que hi habita. FEDA és conscient de l’impacte que implica aquesta operació i ha col·laborat amb totes les administracions i agents implicats per minimitzar l’efecte d’aquest fet.

Aquest buidatge del llac ha deixat al descobert tots els elements de la infraestructura hidràulica d’Engolasters. FEDA ha volgut aprofitar l’avinentesa per instal·lar diversos panells informatius que conformen un itinerari tècnic i cultural al voltant del llac d’Engolasters i la presa per explicar als ciutadans i turistes quina és l’activitat que es duu a terme en aquest entorn natural i com FEDA l’aprofita per generar energia renovable mitjançant la producció hidroelèctrica des dels anys 30 del segle XX.

Aquest circuit obert a tothom es complementa amb altres ofertes culturals i lúdiques a l’entorn de l’estany d’Engolasters sota el paraigua de FEDA Cultura, com el Camí hidroelèctric o els jocs d’aigua, instal·lats l’estiu passat conjuntament amb el Comú d’Encamp, que expliquen mitjançant l’experimentació, els principis físics de la producció energètica.