Els clients amb targeta de FEDA Solucions tindran un 50% de descompte

El Govern ha derogat el decret que establia dues hores de gratuïtat de la càrrega de vehicles elèctrics a la via pública, que es va impulsar l’any 2016 per promoure la mobilitat elèctrica, i que preveia des del començament una vigència de tres anys. La mesura s’ha acabat allargant més de cinc anys i gràcies a totes les accions impulsades al país per la mobilitat elèctrica, s’ha aconseguit multiplicar tant el nombre de vehicles com el nombre de càrregues.

Ara, per continuar invertint per tenir una xarxa de carregadors més extensa i moderna, s’ha eliminat la gratuïtat i FEDA Solucions aplicarà unes noves tarifes. L’objectiu és potenciar la càrrega en els domicilis i reservar la càrrega a la via pública per a un ús puntual o d’emergència i per als vehicles visitants.

Així, FEDA Solucions, igual que les altres distribuïdores, aplicarà unes tarifes de 8 euros/hora en el cas dels carregadors accelerats de 22kW i de 15 euros/hora en el cas dels carregadors ràpids de 50kW. Per als clients que tenen la targeta de recàrrega de FEDA Solucions s’aplicarà un descompte del 50% com a mesura transitòria i perquè qui ho necessiti pugui optar per una nova via de càrrega habitual. A més, en tots els casos el comptatge serà per minuts.

Durant aquest període transitori, a més, FEDA Solucions té l’objectiu de continuar evolucionant les propostes de càrrega de vehicles elèctrics particulars per dissenyar una oferta més adaptada a les necessitats dels clients.

Fomentar l’ús del vehicle elèctric en un context de reducció de les emissions de CO2 continua sent una de les prioritats de FEDA, tot ampliant el desplegament de carregadors a la via pública i les llars. FEDA està implicada amb l’impuls de la mobilitat elèctrica des de l’any 2016 amb la primera edició del programa Engega. Des d’aleshores ha desenvolupat una xarxa de carregadors a la via pública que garanteix una ràtio de vehicles per carregador millor que la dels països veïns.

A més, durant aquests 5 anys la càrrega a la via pública ha estat subvencionada per tal que les dues primeres hores fossin gratuïtes. Això ha permès que el 2021 s’hagin proveït 203.674kWh als carregadors públics. Paral·lelament el parc mòbil elèctric ha passat dels 28 vehicles elèctrics o híbrids endollables que hi havia al 2015, als 941 el 2021.