El 53% de l’energia consumida a Andorra durant l’any 2020 va ser d’origen renovable. Concretament, el 39% d’origen hidràulic, el 4% solar i el 10% eòlica. Així, FEDA ha reforçat aquest any al seu compromís de contribució a la reducció de les emissions de CO2 i d’aposta global per les energies renovables.

El total de l’energia consumida a Andorra al 2020 va ser de 524.269 MWh/any. D’aquesta, més de la meitat va ser d’origen renovable, un percentatge molt superior al del 2019, quan  l’energia renovable va tenir un pes del 36% del mix energètic del país.

Els factors que han influït per aconseguir que les energies renovables suposin més de la meitat de l’energia consumida a Andorra han estat principalment dos. D’una banda, la central hidroelèctrica de FEDA va assolir al 2020 el seu rècord històric de producció anual, i per tant l’energia hidràulica, que és 100% renovable, ha augmentat. D’altra banda, aquest 2020 ha entrat en vigor el conveni de compra d’energia signat amb EDF que garanteix que una part de l’energia importada sigui d’origen renovable. Finalment, també cal tenir en compte que el consum d’electricitat al país ha disminuït al 2020 un 9,7%.

De cara a l’any 2021, la previsió és que el pes de l’energia renovable continuï augmentant, ja que a principis de l’any 2020 es va signar també un conveni amb Endesa que preveu que a partir d’aquest any, com a mínim 70GWh de l’energia importada procedent d’Espanya seran d’origen renovable.

A més, el conveni signat amb EDF també inicia una segona etapa en què el pes de l’energia renovable serà major que al 2020, amb una part garantida d’origen hidràulic i una part d’origen eòlic