Durant aquest 2018 uns 762 alumnes de tots els sistemes educatius d’Andorra han rebut els consells d’estalvi i seguretat a la llar amb el programa del Pau Pampalluga o elements per entendre com funciona la producció elèctrica i les energies renovables o tenir nocions de seguretat elèctrica en el món empresarial.

El programa del Pau Pampalluga s’adreça a escolars d’uns 10 anys d’edat, de nivell de primària, i han estat 24 les classes visitades amb un total de 432 alumnes.

Les nocions d’energies renovables i seguretat elèctrica han estat aprofitades per 220 alumnes de 12 classes de diferents nivells educatius (primària, secundària i batxillerat), uns 110 alumnes més han rebut informacions i consells sobre la seguretat elèctrica en el món empresarial.

Aquestes visites prop dels escolars del país corresponen a la voluntat de FEDA de difondre el coneixement de l’estalvi, la seguretat i els coneixements sobre la producció elèctrica entre els més joves.

El programa del Pau Pampalluga és una acció de FEDACULTURA que es consolida amb els anys. Des de la seva creació al 2014, ja han estat 2.250 alumnes que han rebut els seus consells.