Així, fins al passat 10 d’abril, ja són 3.007 les empreses i autònoms que s’han acollit a aquestes reduccions de la factura, un volum que representa aproximadament la meitat de les empreses del país. La major part d’elles (el 77%) es beneficiarà de l’exempció total de la factura i la resta (un 23%) de la reducció del 80%. Aquestes dades demostren el compromís de FEDA envers la societat per ajudar al màxim possible al teixit econòmic del país per poder superar la situació actual amb la menor afectació possible.

En relació amb la tipologia de clients que s’han volgut i pogut acollir a aquestes ajudes impulsades per la companyia, 2.153 són petites empreses i autònoms, un 25% dels quals s’ha acollit a una reducció del 80% de la factura, i el 75% restant a la reducció íntegra de la seva factura. Pel que fa a les empreses que són de gran consum, un total de 104 empreses han sol·licitat l’aplicació dels descomptes en les seves factures, el 82% d’elles han sol·licitat una reducció del 100% de la seva factura. De les 750 empreses amb un consum mitjà d’electricitat que han demanat el descompte en la seva factura, el 84% d’aquestes gaudeix de la reducció íntegra en les seves factures.

A més d’aquesta mesura, FEDA també ha disposat a empreses i autònoms la possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament de les factures de l’electricitat fins a 12 mesos sense interessos. Durant aquest període, s’han rebut 46 sol·licituds de fraccionament de les factures i 400 demandes d’ajornament. També es garanteix que no s’efectuïn talls de subministrament en cap concepte. Davant de la situació generada per la COVID-19, la prioritat de FEDA també se centra a garantir el perfecte funcionament del servei i assegurar el subministrament elèctric a tot el país. Per això és imprescindible garantir la salut dels treballadors de l’empresa, assegurar que els contactes – tant entre els treballadors com amb els clients— siguin els mínims possibles i que gràcies a aquest distanciament, es tinguin els equips disponibles necessaris per a un funcionament òptim de l’empresa.

En aquest sentit cal destacar que el funcionament de la xarxa elèctrica del país s’ha mantingut amb tota normalitat gràcies a la feina dels diversos equips de la companyia que estan presents a la central i asseguren el funcionament de tota la xarxa. Els equips de terreny han hagut d’intervenir en diverses avaries per diverses casuístiques.

Evolució de la demanda

Quan a l’evolució de la demanda diària respecte a l’any 2019, la xifra continua estant aquest mes d’abril per sota del 30%, una tendència que es pot preveure que es mantindrà mentre durin les mesures excepcionals decretades pel Govern.

consum 04 2020

Atenció al client

L’equip d’atenció al client reforçat ha respost de manera eficaç a les demandes rebudes d’ajornaments i de reduccions de tarifa. En aquestes tasques, l’equip ha comptat en tot moment amb el suport de l’equip de sistemes, que ha adaptat àgilment tots els canvis necessaris.