A finals del 2021, el Govern aprovava, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, i presidenta de FEDA, Silvia Calvó, un nou Decret de tarifes elèctriques per al 2022 que mantenia els preus vigents.

La decisió confirma la visió de FEDA de afavorir les solucions a llarg termini que reforcin la inversió per desenvolupar instal·lacions de producció nacional i que aquestes provinguin de fonts renovables. De fet el 2021, la major part de l'energia produïda al país i importada de l'exterior prové de fonts netes, en la línia dels esforços que s'estan fent des de fa anys.

Tot i les dificultats als mercats de l'energia, treballem perquè en cap cas es posi en dubte la competitivitat de les nostres tarifes respecte a la dels països veïns. Els preus de l'electricitat a Andorra són molt més assequibles que els dels estats de l'entorn, amb la qualitat de les millors ciutats europees. El gràfic següent, amb les últimes dades disponibles en l'àmbit europeu (primer semestre del 2021) destaquen l'avantatge d'Andorra respecte a Espanya, França i la mitjana de la Unió Europea:

PreuEnergia

Així, amb el decret aprovat a proposta de FEDA no es repercuteix cap increment de l'electricitat en les factures finals, per segon any consecutiu.

De fet, el mateix decret amplia l'abast de la tarifa bonificada per fer-la accessible també a les famílies amb dificultats econòmiques i que tinguin contractada una tarifa amb discriminació horària. La tarifa bonificada permet als clients domèstics beneficiaris d'algun ajut social no haver de pagar el terme de potència, que té un cost mensual d'entre 4,72 i 12,67 euros.