Notes de premsa

Les memòries de RSC de FEDA valorades amb un A+ per l’auditora internacional Global Reporting Iniciative

09-07-2012
FEDA ha publicat, per cinquè any, la memòria de responsabilitat social corporativa on recull la seva missió, visió i activitats destinades a aportar valors positius a la societat. Enguany aquesta memòria ha estat valorada amb un A+ pel Global Reporting Iniciative, la màxima qualificació que poques empreses assoleixen.

El GRI és un organisme independent que fomenta la publicació de memòries per part de les empreses i aposta per la màxima transparència de les institucions. FEDA en forma part des de fa 4 anys.  

El reconeixement A+ significa que FEDA ha presentat tots els continguts i ha desenvolupat tots els indicadors exigits per l’auditora:

            * Estratègia

            * Organització

            * Govern corporatiu

            * Dimensions econòmiques

            * Pràctiques laborals

            * Drets Humans

            * Responsabilitat sobre productes

            * Societat

            * Indicadors específics per empreses del sector elèctric

Retrobem dins de la filosofia de FEDA, és a dir, en la seva visió, missió i valors, principis de sostenibilitat i responsabilitat social que són essencials pel bon desenvolupament de l’empresa i del país.

Cada cop més aquests valors es tradueixen en fets concrets com aquesta memòria de responsabilitat social corporativa (RSC).