FEDA està estudiant les possibilitats de produir energia eòlica al Pic del Maià. Aquest estiu s’ha fet la instal·lació d’una torre i s’està preparant l’equipament que permetrà recollir les dades amb les quals es mesurarà la viabilitat de produir energia en aquest indret. Un cop conclogui la medició es podrà establir si surt a compte dur a terme per part de FEDA un projecte de producció d’energia eòlica. La torre que s’ha instal·lat fa uns50 metresd’alçada, disposa de captadors de vent i direcció a diversos nivells i per les dimensions és comparable a la d’un aerogenerador. L’objectiu de la torre, amb una campanya d’un any, és recollir dades suficients per saber si la producció d’energia eòlica que es pugui fer i els costos que calen d’obra civil estan compensats. Els estudis efectuats per cercar els indrets amb potencial a Andorra diuen que els vents dominants estan a les alçades i no als fons de les valls, on sí que hi ha corrents tèrmics, però són poc aprofitables per fer producció a gran escala. Amb aquests paràmetres, els tècnics de FEDA es van decantar pel Pic del Maià per efectuar les primeres proves d’aquest estil a Andorra que es preveu que puguin aportar informació valuosa.