Els resultats de l’enquesta de satisfacció que es fa anualment als clients de Forces Elèctriques d’Andorra mostren que la parapública manté els índex d’excel·lència que ja havia assolit els darrers anys. Així, la nota mitjana que han donat les 500 persones enquestades telefònicament se situa en un 8,2 sobre 10, igual que el darrer any.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha explicat que tots els anys es du a terme aquesta enquesta de satisfacció per poder avaluar la percepció del públic respecte al servei, els mitjans tècnics, el compromís i altres paràmetres de FEDA. Així, aquesta enquesta permet detectar quins són els àmbits més importants per als clients de FEDA, què és el que valoren millor i pitjor i a quins aspectes cal destinar més esforços per tal de millorar.

Moles ha valorat molt positivament els resultats d’aquest any, que han permès mantenir uns índex d’excel·lència similars als anys anteriors, i ha agraït els esforços de tot l’equip de FEDA per aconseguir mantenir aquesta bona imatge. No obstant això, ha apuntat que aquells àmbits en què no s’obtenen resultats tan positius centraran la tasca de FEDA per aconseguir estar a l’alçada que esperen els ciutadans del país.

El director de l’empresa 9mk, Xavier Martin, que ha desenvolupat l’estudi de satisfacció, ha explicat que s’ha dut a terme una dinàmica de grup amb clients domèstics, cinc enquestes en profunditat a clients professionals i 500 enquestes telefòniques (250 a clients domèstics i 250 a professionals).

A partir de les respostes obtingudes durant aquesta fase d’investigació, s’han analitzat els resultats, que mostren que la nota global de satisfacció dels clients de FEDA es manté en un 8,2, exactament igual que l’any anterior, i molt similar als darrers quatre anys.

Per àrees de servei, destaca la satisfacció amb els mitjans tècnics, l’atenció personal i la competència professional, que es valoren de mitjana amb una nota de 8,4. El producte ofert i el servei tècnic se situen una mica per sota, amb el 7,9 i 7,8 respectivament, i el preu és el factor pitjor valorat, amb una nota mitjana de 5,4.

Un altre aspecte sobre el qual s’ha demanat en les enquestes és la imatge de FEDA, i en aquest sentit els ciutadans valoren molt positivament l’eficàcia en la prestació del servei o la preocupació per un servei de qualitat. Els aspectes en què la puntuació no assoleix una nota tan positiva són la preocupació pel medi ambient, la preocupació pel desenvolupament econòmic d’Andorra o la col·laboració en activitats socials. Tot i això, Martín ha destacat que els índex de valoració continuen sent molt elevats si es comparen amb empreses similars d’altres països.

En aquest sentit, el director general de FEDA, Albert Moles, ha assegurat que el compromís de FEDA amb el medi ambient i la seva implicació amb el desenvolupament econòmic del país són prioritats en l’estratègia de la parapública, i ha assegurat que durant el 2020 s’engegaran projectes que ho reflectiran.

Finalment, també s’ha volgut conèixer la percepció del públic respecte dels projectes de cogeneració que ha engegat FEDA Ecoterm, i els resultats obtinguts mostren una molt bona acceptació, amb una nota del 8,2 per al projecte de Soldeu i una nota del 8,4 per al projecte de la Comella. Així doncs, Moles ha celebrat que la ciutadania entengui l’aposta de FEDA per aquesta energia més neta i eficient.