La reducció de les emissions de CO2 és un compromís de país i és el que centrarà els esforços de FEDA per al proper any 2020. Així ho ha anunciat el director general de FEDA, Albert Moles, en el dinar amb la premsa que ha tingut lloc aquest dijous per celebrar les festes de Nadal.

El compromís de Forces Elèctriques d’Andorra amb la sostenibilitat requereix mesures decidides per reduir les emissions de CO2 i contribuir així a la lluita contra el canvi climàtic. Com a entitat del sector energètic, les passes en aquesta línia tenen una gran incidència, i és per això que els grans projectes per al proper any estan orientats a assolir aquest repte.

Per contribuir a reduir les emissions de CO2, una de les principals fites és l’aprovació del full de ruta per invertir en noves infraestructures de producció d’energia renovable en què s’està treballant. Per definir aquest full de ruta s’han fet estudis preliminars de diferents alternatives al país, amb el suport de l’elèctrica francesa EDF, i està previst poder presentar una proposta de full de ruta en els propers mesos al Govern. A partir d’aquí, FEDA ja compta al seu projecte de pressupost per al 2020 amb una partida per a estudis i treballs tècnics, gràcies a la qual podrà desenvolupar els estudis necessaris per tirar endavant els projectes que es triïn. Així, la voluntat és que durant el 2021 es pugui iniciar alguna d’aquestes inversions.

Igualment, també s’aposta per l’energia de font renovable en el procés d’importació d’energia, que gràcies a l’acord signat amb EDF el passat mes de febrer garantirà que una part de l’energia sigui eòlica o hidràulica.

Els projectes de cogeneració i xarxa de calor també seran una de les prioritats del 2020, en aquest cas majoritàriament per a la filial FEDA Ecoterm, i contribuiran també significativament a la reducció de les emissions de CO2. D’una banda, es continuarà consolidant la xarxa de calor de Soldeu, que aquest any ja s’ha ampliat i ha sumat nous clients; a més, es continuarà desenvolupant la xarxa d’Andorra la Vella, que des d’aquest mes ja abasteix el Centre Esportiu dels Serradells, i finalment, es començarà a construir la central i la xarxa de calor del Pas de la Casa, per donar servei a tot el poble. Amb aquests tres projectes es calcula que s’assoleix un estalvi de les emissions de CO2 de 10.200 tones.

Igualment, es manté en via d’estudi la possibilitat de construir una xarxa de fred i calor a Escaldes-Engordany que s’alimentaria d’aerotèrmia i que per tant també contribuiria a millorar l’efecte sobre el medi ambient.

D’altra banda, durant el 2020 es posarà en funcionament l’aplicació mou_T_B per afavorir una mobilitat més fàcil i sostenible. Aquesta eina, que ja està en fase de prova amb una trentena d’usuaris voluntaris, contribuirà a fomentar una mobilitat més sostenible i per tant també a evitar emissions de gasos d’efecte hivernacle provinents dels vehicles de combustió.

D’altra banda, el director general de FEDA ha recordat també que durant el 2020 es continuarà invertint en el manteniment de la central hidroelèctrica que aporta el 86% de l’energia que es produeix al país, i que és d’origen 100% renovable.

A més, entre les inversions previstes per al proper any també destaquen les previstes per a la construcció de l’ETR de la Gonarda, que ja està en marxa, i per a la construcció de la futura línia de 110kW entre l’ETR d’Encamp i Grau Roig.

Gràcies a tots aquests projectes, FEDA podrà contribuir en gran mesura als objectius fixats en la Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic, que inclouen reduir les emissions anuals no absorbides de gasos d’efecte hivernacle en relació a l’escenari Business as usual, en un mínim del 37% a l’any horitzó 2030.

Creixement econòmic

Un altre dels pilars de l’estratègia de FEDA és la contribució al creixement econòmic, ja que com a empresa pública a més d’ampliar el negoci es busca repercutir positivament en l’entorn econòmic i empresarial. En aquest sentit, l’entitat genera un impacte anual important en empreses dels sectors de manteniment, material i treballs elèctrics o altres serveis. 

Així, la directora d’Activitats de Creixement de FEDA, Imma Jiménez, ha exposat que durant el 2019, a banda de l’import que es destina a la importació d’energia dels països veïns, FEDA i les seves filials han revertit al país 11 milions d’euros, el que representa el 68% del total de les comandes efectuades durant tot l’any. D’aquesta manera s’ha generat una activitat econòmica que beneficia tot l’entorn.

En nombre de comandes, a més, s’han registrat 1.164 comandes a proveïdors nacionals i 390 a proveïdors estrangers, ja que sempre que es pot l’entitat prioritza els concursos nacionals, i en els concursos internacionals es té en compte com a factor positiu el fet de ser una empresa del país.

Igualment, de cara al 2020 es preveu que la inversió al país es mantingui en un percentatge similar. Concretament, pel que fa a les inversions en projectes de cogeneració, que concentren una de les partides pressupostàries més importants, s’invertirà prop del 90% en empreses del país.

De fet, Jiménez ha remarcat el compromís de l’entitat d’apostar, sempre que és possible per les empreses del país i contribuir així a l’economia circular o de proximitat. Així mateix, ha anunciat la voluntat de FEDA de reforçar les relacions amb els diferents actors econòmics del país per tal d’assolir sinèrgies i buscar la màxima complementarietat entre les necessitats de FEDA i l’oferta de les empreses del país.