La recuperació econòmica de FEDA, que s’ha iniciat aquest 2023, permetrà completar l’estratègia per a la transició energètica i la descarbonització completa de l’electricitat. Així ho ha informat el director general de FEDA, Albert Moles, que juntament amb la directora financera de l’entitat, Marta Suñé, ha fet balanç de l’any amb la premsa i ha parlat de l’estratègia de futur.

L’any 2023 ha estat l’inici de la recuperació econòmica després dels efectes de la crisi energètica patits l’any 2021 i 2022. Així, tal com ha indicat la directora financera, gràcies a una estabilització dels preus de mercat, a l’actualització de les tarifes que es va dur a terme i al no repartiment de beneficis, la tresoreria de FEDA ha començat la recuperació.

El context energètic, però, continua estant marcat per la volatilitat, i per això la necessitat de FEDA de generar caixa té com a objectiu poder fer front als riscos d’augments de preus i a les grans inversions projectades pel grup FEDA per a la transició energètica, que ascendeixen a prop de 150 milions d’euros en 5 anys. Aquestes inversions inclouen el reforç de la xarxa de transport i distribució, infraestructures de producció, com el parc eòlic, ampliacions de les xarxes de calor, millores en l’eficiència de CTRASA i inversions en eficiència energètica i mobilitat a través de FEDA Solucions.

A més, la qualitat de servei de subministrament i la competitivitat de les tarifes que s’ofereixen a la clientela són dos puntals que es reforçaran amb projectes d’empoderament de la clientela a través de facilitar l’autogestió de l’estalvi, l’autoconsum i amb l’aportació de més informació i transparència gràcies a la digitalització i personalització.

Amb aquestes inversions i el full de ruta de futur, l’objectiu és portar Andorra a l’assoliment dels objectius de la Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic i contribuir a la reducció de les emissions de CO₂ del país. Tot això s’emmarca en una estratègia centrada en generar un impacte positiu en l’entorn ambiental, social i econòmic.

De fet, tal com ha apuntat el director general de FEDA, els avenços del sector energètic en els darrers anys ja es fan evidents, amb un fort increment del pes de les renovables, una reducció important de les emissions de CO₂ per GWh distribuït i també amb la diversificació de les fonts d’energia. De cara al 2030, tots aquests avenços han de fer-se encara més evidents, i per això la parapública preveu, a més de l’increment de les infraestructures de producció, l’augment del pes de les renovables en l’energia importada, fins a arribar al 100% al 2030.

Balanç 2023

Pel que fa al balanç de l’any, els directius han subratllat, a més del tancament econòmic positiu, l’evolució de la demanda energètica, que se situarà al tomb dels 554 GWh en tancar l’any, un 1,7% per sota de la del 2022.

D’altra banda, la producció nacional previsiblement arribarà als 109 GWh, un 8,3% per sobre de la del 2022, especialment gràcies a l’increment de la producció fotovoltaica, que ja suposa l’11% de la producció nacional. En conjunt, la producció ha permès cobrir el 20% de la demanda de l’any. Moles ha insistit, però, en la variabilitat de la cobertura de la demanda a la primavera, que arriba gairebé al 40%, respecte a l’hivern, quan se situa al tomb del 10%.