La producció nacional amb renovables i les xarxes de calor, claus per mantenir unes tarifes elèctriques competitives

Marta Suñé, Albert Moles i Sílvia Calvó

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, el director general de FEDA, Albert Moles, i la directora financera de FEDA, Marta Suñé, han explicat, aquest dimecres, la situació de FEDA en el context energètic global i les accions a curt termini per a la sostenibilitat del sistema energètic a la Comissió legislativa d’Economia. En la presentació han destacat com afecta la situació dels mercats energètics a l’economia del sector energètic i els mecanismes per fer-hi front. Alguns d’aquests són els contractes d’importació d’electricitat a preu fix garantit a llarg termini; les xarxes de calor, que contribueixen a limitar l’augment de l’electrificació de les calefaccions; i el projecte per a un parc eòlic al Pic del Maià, que estalviaria la compra de més de 40GWh d’electricitat i contribuiria també, per tant, a rebaixar el seu cost mitjà.

Calvó, Moles i Suñé han situat aquestes mesures en el marc dels objectius de la Litecc, més vigents que mai, que passen per fomentar la producció elèctrica nacional amb un alt percentatge de fonts renovables i la mobilitat sostenible. A aquests objectius s’hi suma la necessitat d’una reducció de la intensitat energètica nacional, que el Govern i FEDA impulsen mitjançant una campanya amb recomanacions d’estalvi.

La transició energètica presenta un escenari de reducció del consum energètic, però un increment del pes de l’electricitat al qual s’ha de respondre diversificant l’origen de l’energia. Així, a través de la gestió dels recursos i contractes a llarg termini, FEDA ha garantit que només el 37% de l’electricitat necessària per cobrir la demanda actual estigui subjecta als preus de mercat. Tot i això, l’impacte econòmic de la part exposada a preus de mercat és molt important per la gran volatilitat que estan patint els preus.

Aquesta xifra es podria veure reduïda, precisament, a través de l’estalvi de consum elèctric, l’autoconsum, les centrals de cogeneració i xarxes de calor, la digitalització i els nous projectes de producció, com el parc solar a Grau Roig, i el projecte per a l’eòlic al Pic del Maià. En aquest sentit, els màxims responsables de FEDA han destacat com les xarxes de calor de FEDA Ecoterm contribueixen a no augmentar l’ús de l’electricitat per a la calefacció de les llars i grans edificis d’Andorra. D’aquesta manera limiten l’increment del volum d’electricitat importada, que és la partida que incrementa el preu de cost de l’electricitat per al país, fent que tothom se’n beneficiï. Calvó ha afegit que el pla Renova contribueix també a aquesta limitació, afavorint l’eficiència energètica per fomentar l’estalvi com a complement.

Moles, per la seva banda, ha insistit al Consell General que tot i l’increment disparat de preus i de volatilitat en els mercats energètics europeus, Andorra compta amb tarifes molt més competitives que els països veïns i, a més, les inversions dutes a terme i la bona gestió de la xarxa permeten que els costos de manteniment siguin menors que els dels països de l’entorn (a França són aproximadament un 54% més cars i a Espanya, més del doble).

L’objectiu és continuar el camí per dur a terme els nombrosos projectes previstos, per als quals es buscarà la implicació de totes les administracions.