La demanda d’electricitat total d’Andorra durant el 2019 ha estat de 581 GWh, el que representa una estabilitat respecte a l’any anterior (-0,3%). Pel que fa a la producció, ha arribat als 116 GWh, una xifra similar a la dels darrers anys, però un 18% inferior al 2018 quan es va assolir un dels rècords dels darrers anys.

Les dades de tancament de l’any 2019 mostren una estabilitat pel que fa a la demanda d’electricitat registrada. Tal com és habitual, els mesos en què la demanda ha estat superior han estat els de gener (67 GWh), febrer (56 GWh) i desembre (62 GWh), mentre que els de menys demanda han estat juny i setembre, amb 37 GWh en ambdós casos.

Per tal de cobrir aquesta demanda, la principal font ha estat la importació d’electricitat dels països veïns, però gràcies a la producció interna s’ha pogut abastir el 20% de la demanda.

Dels 116 GWh que s’han produït durant el 2019, la major part provenen de la producció hidràulica, que s’ha situat en 88 GWh, seguida de la d’origen tèrmic de 27,1 GWh (21,5 GWh provinent del Centre de Tractament de Residus de la Comella i 5,6 GWh de la Central de Cogeneració de Soldeu). La producció fotovoltaica ha arribat a 0,9 GWh.

 

Dades del mes de desembre

El consum elèctric d’Andorra durant el mes de desembre del 2019 ha estat de 61,7 GWh, una xifra que representa un 1,9% de més respecte al desembre del 2018.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 12,6 GWh entre la producció hidràulica (9,6 GWh), i la producció d’origen tèrmic (3 GWh), dels quals 1,9 GWh han estat produïts pel Centre de Tractament de Residus i 1,1 GWh per la Central de Cogeneració de Soldeu.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 112 MW, i es va produir l’11 de desembre a les 20 hores.