El consum elèctric d’Andorra durant el mes de març del 2020 ha estat de 47,4 GWh, una xifra que representa una disminució del 15,3% respecte al mateix mes de l’any passat. Aquesta xifra és el resultat de la reducció del consum que s’ha experimentat des del dia 14 de març a causa de la situació del coronavirus, però lleugerament compensada per l’increment del consum que s’estava produint les primeres setmanes del mes en relació amb el mateix mes de l’any anterior.

Durant els 13 primers dies de març es va experimentar un creixement del consum respecte a l’any anterior d’un 3,5%. A partir del dia 14 de març, quan es van començar a aplicar les primeres mesures per frenar el coronavirus, la demanda elèctrica es va reduir dràsticament. En aquest període, del 14 de març a final del mes, el consum ha disminuït un 29%, amb oscil·lacions diàries del -18% al -40%.

 Alguns dels sectors que han tingut més incidència en la reducció de la demanda elèctrica són les estacions d’esquí, l’hostaleria o la restauració. Així doncs, la previsió és que la reducció del consum respecte a l’any passat hagi estat més accentuada aquests darrers dies del que ho serà durant el mes d’abril. A l’abril, habitualment ja tanquen les activitats relacionades amb la temporada d’hivern, i per tant el consum d’electricitat ja és menor. No obstant això, se seguirà registrant un consum inferior al del 2019.

D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2020 fins al final de març ha estat de 167,6 GWh, el que representa un 6,5% de menys respecte al mateix període de l’any 2019.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 14,3 GWh entre la producció hidràulica (11,7 GWh), la producció d’origen tèrmic (2,5 GWh), dels quals 1,9 GWh han estat produïts pel Centre de Tractament de Residus i 0,6 GWh per la Central de Cogeneració de Soldeu, i la producció fotovoltaica 0,14 GWh. Aquesta producció representa el 30% del consum total d’Andorra.

La producció ha estat un 80% superior al 2019, i no s’ha vist afectada per la situació del coronavirus, ja que FEDA ha mantingut el seu funcionament habitual gràcies a l’establiment de torns de treball adaptats a la situació i al teletreball per part de la resta del personal.