El consum elèctric d’Andorra durant el mes de febrer del 2020 ha estat de 55,5 GWh, una xifra que representa una disminució de l’1,6% respecte al mateix mes de l’any passat.

D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2020 ha estat de 120,2 GWh, és un 2,4% de menys respecte al mateix període de l’any 2019.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 10,9 GWh entre la producció hidràulica (7,7 GWh) i la producció d’origen tèrmic (3,2 GWh), dels quals 2,0 GWh han estat produïts pel Centre de Tractament de Residus i 1,2 GWh per la Central de Cogeneració de Soldeu el que representa el 19,8% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica ha estat de 57 MWh.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 113,8 MW i es va produir el 19 de febrer a les 11h.