El consum elèctric d’Andorra durant el mes d’abril del 2020 ha estat de 34,2 GWh, una xifra que representa una disminució del 29% respecte al mateix mes de l’any passat. Aquesta xifra s’explica per l’aturada anticipada de les estacions d’esquí  i l’aturada de l’activitat econòmica a causa de la pandèmia de COVID-19.

El mes d’abril del 2019, en canvi, s’havien registrat consums molt importants degut a la forta demanda d’electricitat que va haver-hi fins a acabar la setmana santa (21 d’abril).

Al llarg d’aquest mes d’abril, d’altra banda, es poden distingir dos moments diferenciats: els primers 20 dies, la reducció de la demanda respecte al mateix període del 2019 ha estat del 31%; en canvi, els darrers 10 dies del mes, la reducció s’ha atenuat fins a un 20%.

Pel que fa al consum elèctric acumulat durant els quatre primers mesos del 2020, ascendeix als 202,1 GWh, el que representa una disminució del 12,7% respecte al mateix període de l’any 2019.

D’altra banda, en relació amb la producció pròpia d’electricitat, durant el mes d’abril s’han generat 17,3 GWh entre la producció hidràulica (15,6 GWh), la producció d’origen tèrmic del Centre de Tractament de Residus (1,5 GWh) i la producció fotovoltaica (0,16 GWh). Aquest volum –que s’explica per l’avançament de la fosa de neu— representa un increment del 43% respecte a l’abril del 2019 i ha permès cobrir, amb producció pròpia, un 51% del consum elèctric del país.