04.06.2019

La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus s’ha reunit aquest dimarts al matí per fer el balanç del funcionament del CTR i presentar els resultats del pla de vigilància corresponent a l’any 2018. En la reunió a més s’ha informat sobre el nou projecte de cogeneració que està desenvolupant FEDA.

El gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, ha participat a la reunió per explicar els detalls del projecte de cogeneració que es preveu que pugui entrar en funcionament el proper hivern.

 El Centre de Tractament de Residus produeix actualment electricitat gràcies a la valorització energètica del residus, però aquesta calor que es genera no es fa servir actualment. La central de cogeneració que es construirà permetrà aprofitar aquesta calor residual i fer-la arribar com a calefacció als edificis a través de la xarxa de calor prevista a Andorra la Vella. Travé ha indicat que es preveu poder arribar fins a una setantena d’edificis i que la producció prevista d’energia tèrmica és de 22GWh/any, que és l’equivalent al consum de 2.000 llars.

 Aquest projecte està previst pel Pla d’infraestructures energètiques aprovat pel Govern el 16 de maig del 2018 i respon al conveni signat entre Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) i el comú d'Andorra la Vella al juny del 2018.

 En una primera fase, la xarxa arribarà al Centre Esportiu dels Serradells, on donarà servei de calefacció a la zona esportiva i a l'escola bressol i escalfarà tant l'aigua sanitària com els gairebé 2,5 milions de litres de la piscina olímpica. El que suposarà una reducció de despesa energètica d'entre un 20 i un 25%. Gràcies a la cogeneració, a més, es reduiran les emissions que actualment produeixen les calderes de gasoil d’aquests edificis, i això contribuirà a la millora de la qualitat de l’aire a la zona.

Pel que fa al funcionament del CTR, durant l’any 2018 s’han tractat 49.777 tones de residus, el que ha generat una producció elèctrica de 25.519 MWh, suposant un increment del 18,5% respecte a l’any anterior. La quantitat de residus rebuts durant el darrer semestre es lleugerament inferior (8,37%) a la quantitat de residus rebuts durant el mateix període de l’any anterior, tot i així la tendència a l’augment en la producció d’energia elèctrica es manté. La taxa de disponibilitat de la planta durant el darrer semestre ha estat d’un 99,25%. Referent a les emissions atmosfèriques del centre es compleixen els valors límits per a tots els paràmetres.

Els resultats dels plans de vigilància sobre l’aire, els farratges i l’aigua al voltant del centre de tractament de residus durant l’any 2018, conclouen que la instal·lació no té impacte sobre l’entorn. El estudis tècnics posen de manifest que a l’aire, primera etapa de dispersió dels compostos emesos per la xemeneia de la instal·lació, el conjunt dels contaminants atmosfèrics continua sent inferior als valors de referència i compleixen amb la normativa vigent i que el CTR no té influència sobre la qualitat de les aigües ni la composició dels farratges.

 La Comissió té per objecte recollir informació sobre la quantitat i la qualitat dels residus tractats o abocats i sobre qualsevol incidència en el funcionament normal del Centre de Tractament Tèrmic de Residus, així com dels plans de control i vigilància i proposar les mesures correctores que es considerin necessàries. A més, té l’objectiu de promoure la informació als ciutadans en relació als impactes sobre la salut pública i el medi ambient de la instal·lació.

 

La Comissió, presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, compta amb representants del Ministeri de Salut, del Comú d'Andorra la Vella, un representant dels cònsols, un representant de l'empresa concessionària del Centre de Tractament Tèrmic de Residus, un representant d’APAPMA i ADN com a entitats de defensa del medi ambient i un representant dels veïns de la zona.