La clientela qualifica FEDA amb una nota de 8,2

La clientela de FEDA valora especialment la bona atenció rebuda i la qualitat del servei

La clientela de FEDA ha qualificat la satisfacció amb l’entitat amb un 8,2 sobre 10 el 2023, una nota superior al 7,8 de l’any 2022, un any d’un difícil context del sector energètic al qual s’han sobreposat l’entitat i tot el país el 2023. Així, les 650 persones que han participat en l’enquesta de satisfacció anual han valorat molt positivament els esforços de gestió, la qualitat de servei i l’atenció prestada per confirmar una satisfacció global més que notable.

Aquests resultats testimonien i reforcen el compromís que FEDA té amb la millora contínua dels processos, els productes i els serveis, amb la sostenibilitat del sistema elèctric i el desenvolupament de solucions per a la transició energètica del tot el país. De fet, un dels pilars fonamentals és l’escolta a la clientela a través dels estudis de satisfacció que es realitzen cada any, els quals serveixen per enfocar els esforços cap a les millores que donin resposta a les necessitats dels diversos públics del país. Per exemple, la clientela reclama una actualització de l’aplicació mòbil que ofereixi informació sobre consums, factures i tràmits en línia, en la qual ja treballa l’organització.

El 2023, els àmbits millor qualificats han estat la fiabilitat de servei, amb un nivell molt baix d’incidències i un temps de tall inferior al dels països de l’entorn; els pocs problemes administratius i ràpida resolució d’aquests; així com l’atenció prestada pel personal de FEDA i la seva competència professional. També els esforços per informar sobre els nous projectes i iniciatives de l’entitat, així com l’evolució que ha fet com a grup empresarial, un element ressenyat de manera especialment destacable per la clientela professional.

De l’enquesta, que ha comptat amb la participació de clients domèstics i professionals, se’n recullen altres conclusions més qualitatives. Per exemple el reconeixement a l’aposta de FEDA per la producció amb renovables, a través de la inauguració del parc solar de Grau Roig, el projecte per a un parc eòlic al pic del Maià o l’impuls del segell Llum Verda, entre altres.

Precisament, la producció elèctrica amb energies renovables és un dels projectes que més coneix la clientela de FEDA, juntament amb les xarxes de calor i fred de FEDA Ecoterm o els serveis de recàrrega de vehicles elèctrics i l’app Mou-te de FEDA Solucions. En aquest sentit, la clientela de FEDA opina que desenvolupar els projectes previstos en producció amb renovables ha de ser un objectiu prioritari en la inversió de recursos del grup, davant la preocupació per la dependència exterior.

A banda de l’enquesta quantitativa telefònica i en línia, en aquest estudi de satisfacció s’han dut a terme dinàmiques de grup i entrevistes en profunditat. Unes fases d’investigació que es van concloure a finals del 2023.

Tot i la satisfacció global i la bona experiència de la clientela, de l’estudi també es desprenen algunes àrees amb marge de millora i sobre les quals hi ha una major sensibilitat, com la proactivitat en l’atenció personal o les tarifes disponibles. En aquest sentit, la clientela ha valorat la contenció i la competitivitat respecte als països de l’entorn, tot valorant la reinversió que se’n fa en la transició energètica del país. Per exemple, amb el projecte de producció eòlica, les solucions per a la mobilitat sostenible de FEDA Solucions o la climatització eficient de FEDA Ecoterm. Pel que fa a les accions personals per reduir el consum elèctric durant el 2023 i contribuir, així, a la sostenibilitat del sistema, un 73% assegura que han estat “bastants” o fins i tot “molts” els esforços que hi ha dedicat.