El projecte de llei de modificació de CTRASA preveu un canvi de règim jurídic per adaptar-la a les recomanacions del Tribunal de Comptes.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, el director general de FEDA, Albert Moles, i la directora financera de FEDA, Marta Suñé, han explicat, aquest divendres, el  projecte  de  llei  de  modificació  del  règim  jurídic  de  CTRASA  a  la  Comissió  legislativa d’Economia. En la presentació han exposat, a més, el pla d’acció que té previst FEDA un cop adquireixi la totalitat de les accions de CTRASA, i que té com a objectiu potenciar la vessant de producció d’energia de la infraestructura.

L’objecte del projecte de llei és la transformació de CTRASA en un instrument de gestió directa del Govern, per tal d’adaptar el seu règim jurídic a la situació actual i així complir amb les recomanacions del Tribunal de Comptes. Aquest organisme ja havia alertat que el règim de concessió no és l’idoni actualment, ja que la totalitat de la propietat de CTRASA és pública, i per tant no té sentit mantenir-lo.

D’acord amb aquest nou règim, el mateix text legal determina que a partir d’ara la titularitat del capital de CTRASA haurà de ser sempre totalment pública. I en aquesta línia, es permet que FEDA compri les accions que encara té el Govern de CTRASA, que corresponen al 28%. Amb aquesta operació, FEDA passaria a ser propietària al 100% de CTRASA i a gestionar-la així com una filial més i amb criteris d’aprofitament energètic.

De fet, el pla de negoci elaborat per FEDA per a CTRASA té com a objectiu potenciar el centre com  a  infraestructura  de  producció  d’energia.  Per  fer-ho,  s’aplicaran  millores  en  la infraestructura, per augmentar la producció d’energia tèrmica que es distribuirà a través de la xarxa de calor d’Andorra la Vela. Així, al 2028 es preveu que es podria duplicar l’aprofitament energètic que es fa actualment. De fet, es calcula que es podrien produir 20,7 GWh/any elèctrics i 28,5 GWh/any tèrmics. D’aquesta forma, el centre de tractament de residus es consolidaria com la segona font de producció d’energia del país, després de la central hidroelèctrica de FEDA.

D’altra  banda,  s’aplicaran  també  millores  en  l’àmbit  mediambiental  que  faran reduir les emissions del centre, tot i que actualment ja compleix abastament les directives europees en la matèria.