L’últim any s’han organitzat sessions de sensibilització i s’ha aprovat una guia de llenguatge no sexista mentre el Comitè d’ètica i igualtat continua treballant en l’impuls del protocol contra l’assetjament laboral.

FEDA se suma a les reivindicacions per la igualtat efectiva que es materialitzen en diferents accions arreu del món pel 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Enguany, la plantilla ha reconegut aquesta jornada de denúncia i commemoració de la lluita de les dones per la seva participació en la societat i, especialment, en l’àmbit laboral aplegant-se per formar un llaç lila al jardí de l’edifici de serveis situat al costat de la Central Hidroelèctrica.

Ja fa anys que FEDA va establir mecanismes per afavorir la igualtat i lluitar contra el sexisme en l’àmbit laboral. El 2019 aquesta política d’empresa es va materialitzar en el Pla d’igualtat de gènere aprovat pel Consell d’Administració i que les treballadores i treballadors de FEDA tenen en compte en el seu dia a dia a l’empresa.

Entre les accions previstes pel pla destaca la redacció de la guia del llenguatge no sexista, emmarcada en el grup de mesures de l’objectiu 9: garantir un llenguatge no discriminatori a tots els nivells de l’organització. A través d’una desena de seccions, la guia repassa les recomanacions lingüístiques, especialment les destinades a intentar garantir un discurs amb un contingut no discriminatori, tot buscant un equilibri entre les reivindicacions socials, de les organitzacions que lideren la lluita contra el masclisme i de les diferents corrents filològiques.

La guia de llenguatge no sexista no és l’única de les accions desenvolupades l’últim any, però. Entre altres, hi ha la creació del Comitè d’ètica i igualtat, l’organització de sessions de sensibilització en igualtat a tota la plantilla, l’inici dels treballs d’assessorament i disseny del protocol contra l’assetjament laboral i la formació específica de les diferents persones responsables i el foment de la participació de dones en els actes públics impulsats o participats per l’organització.

A més a més, FEDA integra la perspectiva de gènere en els seus processos interns. La voluntat de l’organització d’identificar i minimitzar la discriminació cap a les dones en les diferents activitats de l’empresa comença en els processos de selecció, per als quals no es demana fotografia ni dades de caràcter personal que puguin ser objecte de qualsevol tipus de discriminació, incloent-hi per raó de sexe. En aquest sentit també es demana les agències de recursos humans i assessorament que no traslladin, si la coneixen, aquest tipus d’informació de les persones candidates a FEDA