Els principals protagonistes de la campanya són els contenidors i les bosses que es reparteixen als comuns, i per això s’ha pensat dinamitzar la seva distribució també entre els ciutadans que s’apropin a fer les seves gestions i tràmits a FEDA. Així, rebran una bossa groga on podran dipositar els envasos, les llaunes i els brics, i posteriorment dur-les al contenidor groc del carrer o a la deixalleria.

Però els ciutadans són l’eslavó més important en la cadena de reciclatge i d’aquí que les administracions públiques com els comuns i en aquets cas, les parapúbliques informin i conscienciïn el ciutadà sobre els hàbits de reciclatge i sobre la correcta separació de residus a la llar. 

Així, des de FEDA es donarà un impuls a la campanya, i es repartiran les bosses fins exhaurir-ne les existències.

FEDA s’adhereix a la campanya en la línia del seu compromís profund amb el respecte i la preservació del medi ambient. Un compromís palesat, per exemple, amb l’organització, fa unes setmanes, de la Jornada de la mobilitat elèctrica, o la renovació de certificats de polítiques ambientals com l’ISO 14.001. És per això que no ha dubtat d’adherir-se a la campanya Objectiu 1.200 tones i fins tot ha repartit bosses per fomentar el reciclatge entre els empleats.