Des del passat 18 de maig del 2012, FEDA forma part del grup d’empreses de tot el món que estan adherides al Pacte Mundial de les Nacions Unides.

L’objectiu del Pacte Mundial és promoure la creació d’una ciutadania corporativa global, que permeti conciliar els interessos de l’activitat empresarial amb els valors i demandes de la societat civil.

És una iniciativa de compromís ètic on es treballa per integrar dins de l’estratègia i les activitats de les entitats de tot el món, 10 principis repartits en 4 categories: drets humans, dret laboral, medi ambient i lluita contra la corrupció.

A partir del 2013, FEDA integrarà, cada any, dins de la seva memòria de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) un Informe de Progrés on es detallaran els  avenços realitzats per l’empresa en les matèries que marquen els 10 principis del Pacte.

Podeu consultar la llista dels 10 principis i ampliar la informació en aquest web