FEDA ha retirat durant el 2020 un total de 71 torres de mitjana tensió que es trobaven en desús entre Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp. Gràcies les accions de renovació i manteniment de la xarxa del país, que es fan anualment, s’ha aconseguit aquesta millora directa en l’entorn.

En el marc del compromís de protecció de l’entorn natural d’Andorra, i amb l’objectiu de reduir l’impacte visual i mediambiental, s’ha fet la retirada d’aquestes torres, que ha permès reciclar 146.338 quilos de ferro.

Aquestes torres s’han pogut retirar gràcies a la feina feta anteriorment per FEDA d’instal·lar tecnologies i cablejats renovats i de prioritzar el soterrament de les línies aèries de transport d’electricitat. Amb l’entrada en funcionament d’aquestes noves tecnologies, s’ha pogut enretirar les torres que havien quedat en desús.

Així doncs, aquestes actuacions permeten garantir una millor qualitat i seguretat del subministrament elèctric que ofereix FEDA als seus clients, ja que aquestes estan menys exposades a les condicions climatològiques adverses.

Dins el seu pla d’inversió, FEDA inclou la retirada de les torres metàl·liques i destina una part del pressupost anual a aquestes tasques, que en algunes ocasions requereixen l’ajuda d’un helicòpter i en altres casos es fan amb una grua.

Cal destacar que actualment la xarxa de distribució de més de 700 km de llarg, es troba majoritàriament soterrada.