El 80% dels clients de FEDA es mostren satisfets o molt satisfets amb el servei de la companyia elèctrica i li posen una qualificació global de 7,8 punts sobre 10. Aquesta és una de les dades que es poden extreure de l'enquesta de satisfacció que FEDA va efectuar amb una sèrie d’entrevistes durant el primer trimestre de l’any. Aquesta acció s’emmarca dins de l’estratègia de la parapública per mantenir un contacte directe amb els seus abonats i saber quins punts del seu servei valoren positivament i quins s’han de millorar. L’enquesta sobre la valoració del servei a nivell global es completa amb el 16% de clients que s’han mostrat poc satisfets (posant notes de5 a6) i un 2% d'insatisfets (amb notes d'1 a4).

D’acord amb els resultats, la nota de satisfacció global pel conjunt de criteris avaluats és elevada, situant-se en el 7,8/10. Al 2008 (quan es van fer enquestes d’un abast equivalent a les del 2011) aquesta nota era de 7,7/10.  Les oficines i l’atenció al públic són els elements més ben valorats amb una nota de 8,3/10 i 8,1/10, respectivament. En canvi, el preu seria l’aspecte menys ben valorat, encara que amb una nota de 6,1.

Pel que fa al sector de clients professionals, el director general de FEDA, Albert Moles, va destacar l’augment en la satisfacció. Si bé en els clients domèstics la nota passa del 7,8 al 7,9, la dels professionals, comparada amb la del2008, hapassat del 7,2 al 7,6. Entre les necessitats dels clients detectades a les enquestes, Moles va explicar durant la presentació de l’informe que es reclama més informació i més visibilitat social. Així mateix, també es demana més preocupació per reduir l’impacte mediambiental.

De la seva banda, el ministre de finances i president del Consell d’Administració de FEDA, Jordi Cinca, va comentar que les dades de l’enquesta són molt bones i creu que s’ha felicitar FEDA pels seus resultats, que són superiors als de companyies de països veïns. Així mateix, va dir que el Govern està disposat a fer més enquestes per avaluar els serveis que ofereixen les parapúbliques perquè, segons va dir, per ser competitius és necessari també tenir serveis de primer nivell.

Tot i haver tret una nota elevada, els preus han estat l’aspecte menys valorat de l’enquesta. Moles es va referir a aquesta qüestió explicant que la parapública es planteja fer tarifes més socials que podrien contribuir a alleugerir el pes de la factura. Tot plegat passaria per ajudar a reduir el consum energètic mitjançant campanyes d’informació per a l’estalvi, és a dir, premiar els que gastessin menys. La clau per aconseguir reduir la despesa de les llars en electricitat passaria, doncs, per fer-ne un ús més efectiu. Moles va dir que també s’ha treballat en un reglament d’eficiència energètica que estipuli que les persones que passen de la calefacció de gasoil a l’elèctrica només ho puguin fer si l’edifici reuneix les condicions d’aïllament correctes.