Seguint amb l’aposta per la qualitat, la responsabilitat social i la millora del servei, FEDA ha aconseguit la renovació de la certificació ISO 14.001 de gestió mediambiental i la conformitat en el seguiment de les normes UNE 171330-2 de qualitat ambiental interior, i OHSAS 18.001 de seguretat i salut laboral amb un resultat “satisfactori”.

La renovació de la certificació ISO 14.001 plasma el compromís de FEDA per aconseguir l’equilibri entre rendibilitat econòmica i impacte ambiental mínim. Això inclou una política de prevenció de la contaminació i de reducció de residus per minimitzar l’impacte ambiental derivat de l’activitat i altres riscos associats. 

Pel que fa al seguiment de l’OHSAS 18.001 suposa un reconeixement a l’esforç de la parapública per implementar sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball com una planificació per identificar, avaluar i controlar els riscos, estructurar-ne la gestió, preparar un pla d’emergències i formar i conscienciar els empleats en aquesta matèria. 

Finalment, la certificació UNE 171330-2 de qualitat d’aire interior, garanteix que la companyia ofereix les mesures pertinents per garantir la salut, el confort i el benestar als empleats. FEDA ha superat correctament el seguiment de la certificació que va aconseguir el 2011, seguint els passos d’altres empreses energètiques com Endesa o Iberdrola.