Forces Elèctriques d'Andorra ha renovat el certificat OHSAS 18.001. Els compromisos que s'adquireixen amb el certificat són de prevenció dels danys personals però també dels clients, visitants i de les persones que presten serveis a FEDA. També es garanteix que es complirà amb la normativa andorrana en aquest aspecte. Aquest certificat ja es va obtenir al 2008 però enguany s'ha renovat, encara amb un nivell més d'exigència, i amb els compromisos de prevenir els danys personals i contra la salut, de complir la normativa andorrana, i també la francesa, que és més estricta, i de millora contínua.

Pel que fa als punts forts, sobretot es destaca la implicació de tot el personal i els resultats observats amb la disminució dels accidents, així com la capacitat d'anticipar nous riscos. A més, se celebra que es doni prioritat en la contractació d'empreses locals i se'ls faci aplicar la normativa de medi ambient i seguretat, tot i que en aquest aspecte es considera que s'hauria de ser més estricte, i per això FEDA ja treballa per intensificar el control de la seguretat dels seus prestadors de serveis. 

Un dels aspectes a millorar és la circulació en els entorns de la seu de FEDA, concretament pel fet que la sortida de vehicles cap a la CG2 és perillosa, i en aquest sentit Moles ha informat que s'ha comentat aquesta qüestió amb el Govern i s'hi intentarà posar solució.