FEDA vol reforçar el seu compromís amb la sostenibilitat i per això durant l’any 2020 ha elaborat el seu Pla de Sostenibilitat, que ha estat aprovat recentment pel Consell d’Administració. El Pla de Sostenibilitat de FEDA proposa 77 accions adreçades a reforçar la sostenibilitat ambiental, econòmica i social dins i fora de l’entitat i a integrar aquests principis en totes les actuacions de FEDA. La sostenibilitat és un dels pilars estratègics de FEDA, ja que els projectes de l’entitat tenen un impacte en el seu entorn que cal que es mesuri i que sigui sempre respectuós amb el medi ambient, amb l’entorn econòmic i amb la societat. Aquest pla s’ha elaborat amb l’objectiu d’integrar la sostenibilitat dins de la cultura empresarial de FEDA i fer-la extensiva a tot el personal de l’entitat. A més, es vol convertir FEDA en un referent en la gestió responsable i sostenible, alineant-se als principals estàndards de sostenibilitat. Per això integra els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Les accions aprovades en aquest pla estan previstes a partir d’aquest mateix 2021 i per als propers tres anys i afecten a totes les àrees de FEDA. Així doncs, durant el 2021 tot el personal de FEDA estarà implicat per tirar endavant aquest compromís. Entre les accions ambientals el pla contempla calcular i maximitzar la importació d’energia d’origen renovable; intentar reduir les pèrdues d’electricitat, o definir i implantar un pla per invertir en noves infraestructures renovables. A més, preveu la continuïtat del pla de mobilitat sostenible; el càlcul anual de la petjada de carboni de FEDA i l’aplicació de mesures per reduirla, i el seguiment dels residus generats a l’entitat, reduint el consum de paper i d’aigua. També s’integra la millora de l'eficiència energètica de l'edifici de Serveis, o la realització d’una auditoria energètica inicial als edificis calefactats de FEDA, entre moltes altres. En l’àmbit social, algunes de les accions previstes fan referència a l’anàlisi del clima laboral, la implantació del pla d’igualtat de gènere, o la digitalització de les relacions amb els clients. Pel que fa a les accions de governança i economia es preveuen formacions en matèria de sostenibilitat, i una incorporació dels criteris de sostenibilitat en els procediments de selecció i avaluació dels proveïdors de FEDA, entre d’altres.