FEDA presenta el seu pla de mobilitat sostenible


El Govern ha anunciat l’aprovació del reglament que regula l’elaboració dels plans de mobilitat per a les empreses de més de 100 treballadors

El Govern ha anunciat aquest dilluns l’aprovació del reglament que regula l’elaboració dels plans de mobilitat que han de desenvolupar totes les empreses de més de 100 treballadors. Aquesta obligació va quedar recollida en la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, però es fa efectiva amb l’aprovació del Reglament.

El secretari d’Estat de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha presentat el nou reglament i ha recordat que el sector de la mobilitat representa el 56% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) a Andorra, i concretament la mobilitat interna, és la responsable aproximadament del 13% de les emissions globals. Per aquest motiu es considera imprescindible l’elaboració d’aquests plans, que segons fixa el reglament hauran d’estar aprovats pels òrgans de gestió de les empreses abans del 31 de desembre del 2022.

No obstant això, FEDA es va avançar impulsant l’elaboració d’un pla de mobilitat internament durant el 2020.

La tècnica de Gestió de Persones, i participant en el pla de mobilitat, Joana Teixeira, ha explicat en la roda de premsa del Govern que des de fa anys FEDA està compromesa amb l’impuls de la mobilitat sostenible al país, amb la seva implicació en el pla Engega des del principi, amb la instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics a la via pública, i més recentment amb la posada en funcionament de l’aplicació de mobilitat sostenible de FEDA Solucions, Mou_t_b.

Per aquest motiu, en el moment que es va aprovar la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, es va decidir internament impulsar un pla de mobilitat. Aquest pla ha sorgit de la iniciativa dels mateixos treballadors de FEDA i ha comptat amb la col·laboració i participació de la totalitat de la plantilla.

Per elaborar el pla s’ha fet una diagnosi dels hàbits de mobilitat de tots els treballadors i treballadores, tant en els seus desplaçaments entre el domicili i la feina, com en els desplaçaments en horari laboral. A partir d’aquí, s’han recollit propostes d’accions plantejades per la mateixa plantilla i s’han acordat 25 accions per facilitar el canvi d’hàbits cap a una mobilitat més sostenible. Entre les accions recollides destaquen la promoció de l’ús del vehicle compartit, l’oferiment de tiquets de bus per als desplaçaments professionals o la reorganització de l’ús dels vehicles d’empresa, entre d’altres.

Així doncs, Teixeira ha reafirmat el compromís de la parapública per ser un referent en mobilitat sostenible, no només amb les accions que repercuteixen en la societat, sinó exercint d’exemple també amb la mobilitat dels seus col·laboradors.