FEDA i el Col·legi de la Salle de la Seu d’Urgell han arribat a un acord de col·laboració perquè els estudiants de Formació Professional d'electricitat puguin optar a fer les seves pràctiques professionals a l’empresa andorrana. El nombre d'alumnes que s'hi acullin, però, dependrà de la capacitat de la companyia per poder-los oferir una tutoria i que realment els alumnes puguin aprendre treballant. Tal com ha explicat el director general de FEDA, Albert Moles, les tasques que podran fer els alumnes en pràctiques seran les pròpies d'un electricista, des de muntar instal·lacions elèctriques fins a fer cablejats o preparar automatismes. A més, el director de la Salle, Lluís Biosca, ha assegurat que els alumnes també estan formats en tot allò que pot afavorir les energies renovables, que és una de les prioritats actuals de la companyia elèctrica. 

Així, tot i que ja hi havia alguns alumnes que havien fet pràctiques a FEDA, ara quedarà més ben regulat, perquè és una opció vàlida per a molts joves. Tal com explica Biosca, molts dels alumnes de la Salle són del Principat, i per a ells o per a d'altres de zones properes pot ser una molt bona opció. A més, considera que 'és el gran exemple que necessitem perquè ens ofereix un intercanvi d'experiències, i a més així podem saber quina és la necessitat laboral per quan els joves acaben la formació'.

D'altra banda, el mateix conveni estableix que els estudiants puguin fer visites a la fàbrica elèctrica per veure'n el funcionament i conèixer l'empresa per dins. A més, FEDA cedirà a aquest col·legi el material usat que ja no faci servir, i així els joves podran fer pràctiques amb materials que hauran de saber utilitzar quan entrin al mercat laboral

El director general de FEDA, Albert Moles, ha recordat que ja s'han acollit altres estudiants en pràctiques però que sempre s'havia fet com a casos aïllats, i que ara estarà més regulat. Per la seva banda, el director de la Salle, Lluís Biosca, ha assegurat que FEDA és 'el gran exemple que necessitem per als nostres alumnes', i ha indicat que el material que se'ls pugui cedir per practicar a les aules els serà molt útil per formar els alumnes. A més, també es preveu que es facin visites regulars a l'edifici de l'empresa elèctrica per conèixer el seu funcionament.