FEDA ha obtingut la certificació mediambiental ISO 14001 que reconeix l’esforç que fa permanentment la parapública per treballar de manera sostenible i reduir al mínim l’impacte mediambiental que es deriva de les seves activitats.

Fruit d’aquesta voluntat, durant el febrer del 2010 FEDA va realitzar la primera avaluació de la situació mediambiental dels processos de la companyia. A partir d’aquí, es va implantar un sistema de gestió mediambiental amb l’objectiu és de garantir el domini de les condicions ambientals en totes les activitats de l’empresa i la millora de la seva gestió assumint els següents compromisos: 

  • Le prevenció mediambiental en totes les tasques.
  • La conformitat reglamentària respectant les obligacions imposades per les lleis i per les normatives.
  • La millora contínua per detectar punts de millora i prendre accions correctores.

Aquest esforç s’ha traduït aquest mes de maig de 2011 en la obtenció de la certificació ISO 14001 per als propers 3 anys, atorgada per l’empresa certificadora francesa AFNOR, en totes les activitats de l’empresa, és a dir:  la producció, el transport i la distribució de l’energia elèctrica. La certificació ens obliga a fer un seguiment de millora contínua en matèria mediambiental, amb la implicació de tots els treballadors de l’empresa, amb el control per part del comitè de direcció i la validació del consell d’administració.

FEDA motiva i forma al seu personal per ser una referència tant en matèria mediambiental com de seguretat en el treball; la qual cosa ens permet ser exigents també amb les empreses externes que treballen per nosaltres.

En tots els nous projectes, ens assegurem de la integració de les nostres obres i activitats en el medi ambient, per tal de reduir al mínim l’impacte mediambiental generat.