El Consell d’Administració de FEDA ha aprovat, aquest dilluns, el nomenament d’Imma Jiménez com a directora general adjunta de l’entitat. Aquesta figura no existia actualment i té com a objectiu reforçar la direcció general i el desplegament de l’estratègia de l’empresa en un moment en què FEDA té un rol fonamental en la transició energètica, encara grans reptes en relació amb la digitalització i alhora té un paper cada vegada més actiu en el si de la societat.

 

Imma Jiménez ocupava el càrrec de directora d’Activitats de Creixement de FEDA des de l’octubre del 2017. En aquest lloc ha impulsat la creació de les filials de FEDA, FEDA Solucions i FEDA Ecoterm i ha estat una part activa en la transformació del negoci de l’entitat. Així mateix, Jiménez ja formava part del Consell d’Administració de FEDA i també és membre dels Consells d’Administració de CTRASA, Andorra Telecom i FEDA Ecoterm.

 

Jiménez forma part de l’equip de FEDA des de l’any 2004, amb un interval entre els anys 2015 i 2017, quan va assumir la direcció de l’ADI (Andorra Desenvolupament i Inversió).  

 

El nomenament de Jiménez com a nova directora general adjunta té com a objectiu reforçar el desplegament de l’estratègia de l’entitat en aquests moments en què FEDA té un rol fonamental en la transició energètica i en què assumeix un paper molt actiu en el si de la societat. Jiménez participarà així en la gestió conjunta de totes les àrees de l’empresa juntament amb el director general, Albert Moles, per tal de fomentar una major transversalitat.

 

Juntament amb aquest nomenament, FEDA ha dut a terme alguns canvis organitzatius per ajuntar les àrees que impulsen projectes i afavorir una homogeneïtzació d’aquests; per donar un nou impuls a la digitalització de l’entitat i per impulsar altres grans projectes.

 

Aquests canvis, però, no suposen la creació de cap nova direcció, sinó que són únicament una redistribució d’àrees més adaptada a la situació actual.