L’entitat aposta per invertir en fonts de producció d’origen renovable i vol saber el potencial de diferents indrets del Principat

FEDA ha instal·lat, aquesta setmana, un màstil de mesures eòliques al Pic del Maià. La infraestructura, de 100 metres d’alçada, servirà per registrar el comportament del vent en aquesta zona del Principat i així poder analitzar el potencial que té com a possible emplaçament per a un parc eòlic.

FEDA té com a objectiu impulsar la reducció de les emissions de CO2 i alhora ha de continuar augmentant la producció d’energia elèctrica al Principat per reduir la dependència de l’exterior. Així, durant els darrers anys s’han començat a analitzar les possibilitats d’invertir en noves fonts de producció d’energia renovable i s’ha detectat que la ubicació del Pic del Maià podria ser favorable per a un parc eòlic.

Tot i que ja s’han fet estudis previs per calcular la viabilitat d’un parc eòlic a la zona del Pic del Maià, i indiquen que hi ha un bon potencial, s’ha decidit fer mesuraments precisos durant un any per garantir la viabilitat tècnica de la infraestructura.

Encara que aquestes mesures seran claus per al desenvolupament del projecte, ja s’ha analitzat que el potencial de producció d’electricitat seria molt important i permetria assolir els objectius d’increment de la producció fixats a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.

Així, durant el mes d’octubre es va iniciar la instal·lació de les bases que subjecten el màstil, i la darrera setmana s’ha col·locat el màstil, que té una alçada aproximada de 100 metres. Els treballs han estat complicats i s’han hagut d’adaptar a les condicions climàtiques, ja que era imprescindible que hi hagués poc vent per poder desenvolupar-los amb la màxima seguretat.

En tot el procés s’han tingut en compte tant les mesures de seguretat com l’impacte al medi, i per això s’ha triat una tipologia de màstil dissenyat per minimitzar l’impacte ambiental. Concretament el sistema de fonamentació per suportar el màstil no utilitza ni formigó, ni ciment, ni ferro, per tant no es generen residus ni es contamina el sòl. Quan el màstil es retiri, es retiraran de la mateixa manera les plaques metàl·liques, es tornarà a posar la terra als forats i es durà a terme uns treballs de restauració ambiental de la superfície. D’aquesta manera en poc temps la flora afectada es recuperarà.

A més, s’ha tingut molt en compte la fauna de la zona, i per això s’ha treballat la senyalització dels cables d’acer per a les aus amb unes anelles de plàstic similars a les que es posen a les línies elèctriques.