La xarxa de calor que parteix de la central de cogeneració de Soldeu continua creixent, i aquest mes de desembre ha incorporat al voltant de 200 nous habitatges que ara ja s’escalfen amb aquest sistema més net i eficient. Gràcies a aquests nous clients, la reducció de les emissions s’augmenta fins al voltant de les 1.400 tones de CO2 a l’any.

FEDA Ecoterm va posar en funcionament la central de cogeneració de Soldeu l’any 2016 amb un total de 12 clients connectats, entre els quals hotels, llars i complexes d’habitatges d’ús turístic i privat. Des d’aleshores, els clients han fet valoracions molt satisfactòries del servei, i cada any s’han incorporat nous edificis a la xarxa, assolint, aquest mes de desembre els 22 clients connectats.

Els nous clients del 2019 són un complex d’habitatges que compta amb prop de 200 apartaments i un grup d’edificis privats i turístics.

Així doncs, per poder donar servei de calefacció i aigua calenta a aquests nous clients, durant els darrers mesos s’han fet les obres per fer arribar la xarxa de calor a aquests edificis, i aquest mateix desembre s’han pogut finalitzar amb èxit i en el termini previst.

Gràcies als augments de clients, la producció d’energia tèrmica també s’ha incrementat any rere any. Mentre que l’any 2017 es va generar 4,5 GWh/any d’energia tèrmica, el 2018 se’n van generar 5,8 GWh/any i al 2019, es preveu tancar amb 9,5 GWh/any.

Igualment, es manté l’electricitat generada, que es preveu que aquest 2019 se situï en 5GWh/any, el que seria l’equivalent al consum de 1.400 llars.