FEDA destina més de 3 milions d’euros a ajudes COVID i 8 a pal·liar l’impacte de l’augment de preu de l’electricitat

La directora general adjunta, Imma Jiménez, i el director general, Albert Moles

FEDA ha destinat més de 3 milions d’euros a ajudes a empreses i autònoms afectats per la COVID al 2021 i ha assumit un sobrecost en la compra d’electricitat al tomb dels 8 milions d’euros. Aquestes són dues de les xifres que han detallat el director general de FEDA, Albert Moles, i la directora general adjunta, Imma Jiménez, en el balanç anual tradicional de Nadal.

Aquest ha estat un any molt convuls per al sector energètic, en el qual s’han assolit els rècords històrics de preus de venda de l’electricitat als mercats dels països veïns, dels carburants i del CO2, i que inevitablement han repercutit a FEDA. No obstant això, les tarifes, ja molt competitives, s’han mantingut congelades al 2021 i no s’ha repercutit cap increment de preu als clients.

Tal com han explicat, FEDA ha fet front a la complicada situació gràcies a la visió global i a llarg termini que s’aplica des de fa anys. Gràcies a les finances sòlides de FEDA es pot assumir que aquest any el resultat econòmic no sigui positiu sense posar en risc les importants inversions que s’han de fer per continuar apostant per la transició energètica i per, alhora, resoldre la problemàtica estructural del model energètic d’Andorra, que entre d’altres és la manca de sobirania energètica.

Així doncs, els directors de FEDA han destacat que l’impacte dels augments de preus s’ha pogut limitar gràcies a la gestió de la producció de la central hidroelèctrica, que és, amb diferència, la principal font de producció del país, 100% renovable, i que permet produir energia en els moments en què aquesta és més cara als països veïns.

També han guanyat molta importància els contractes de compra d’electricitat a llarg termini que va començar a signar FEDA al 2019 i que avui dia han permès que una part important de l’energia que s’importa no hagi patit els increments de preus que s’han observat als mercats.

No obstant això, Jiménez ha explicat que la situació ha afectat a FEDA, que ha assumit al tomb de 8 milions d’euros de sobrecost en la compra d’energia d’aquest any. Tot i així, ha indicat que el rol de FEDA en aquest context era limitar aquest impacte a la ciutadania i que per això en cap cas s’han apujat les tarifes.

En aquest sentit, Moles ha detallat que en aquest context la responsabilitat social ha guiat les accions de FEDA i la sostenibilitat ha dirigit els projectes i l’estratègia. El director general ha insistit que la solució a la situació ha de ser estructural i no vindrà donada per les necessitats puntuals, sinó per garantir la consecució dels projectes previstos al full de ruta sostenible.

Concretament, és important el projecte de construcció d’un parc eòlic al pic del Maià, per al qual s’han fet estudis aquest any que confirmen la viabilitat. Per als responsables de FEDA, el parc eòlic és imprescindible perquè generarà energia renovable, i tindrà un impacte econòmic positiu perquè reduirà la importació d’energia dels països veïns.

A més, Jiménez ha assenyalat que per assolir els objectius energètics és fonamental l’estalvi energètic i en aquest sentit FEDA sensibilitza per corresponsabilitzar la ciutadania amb aquesta fita. “El camí cap a la sostenibilitat és global, imprescindible i inajornable”, ha conclòs la directora general adjunta.

Dades del 2021

Durant el balanç s’han detallat les xifres més rellevants de l’any, que mostren que el consum elèctric al 2021 ha experimentat una petita millora respecte al darrer any (+1%), però que encara no recupera les xifres del 2019 (-9,7%).

També s’ha assenyalat que la producció nacional s’ha situat per sota de l’any passat, quan es va assolir el rècord històric de la central hidroelèctrica. Així doncs, la central ha produït aproximadament 80.000 MWh. Gràcies també a l’electricitat produïda a CTRASA, la central de cogeneració de Soldeu, les minihidràuliques i les instal·lacions fotovoltaiques que poc a poc van en augment, s’ha arribat a produir el 20% de l’electricitat consumida al país.