L’entrada en funcionament, aquest mes de desembre, de la nova central de cogeneració d’energia de Soldeu i la xarxa de calor associada a aquest nou districte energètic, juntament amb el desplegament de la xarxa de carregadors vinculada a la mobilitat elèctrica, han estat l’eix del pla d’acció que FEDA ha desenvolupat durant aquest 2016. L’aposta per la diversificació energètica associada a la millora mediambiental no ha estat un obstacle perquè la parapública mantingués el volum d’actuacions vinculat a les millores de la xarxa elèctrica, plantejament que seguirà ocupant un lloc destacat en el nou cicle inversor, amb horitzó al 2025, el qual s’encetarà amb una previsió de 21MEUR en inversions només al 2017.

La nova planta de cogeneració de Soldeu ha suposat una inversió total de 12 MEUR, distribuïts en tres partides els anys 2016, 2017 i 2018. Les proves de funcionament que s’han portat a terme durant aquest mes de novembre han culminat amb èxit i la infraestructura ha començat a operar amb normalitat dins el calendari previst.

A mig i llarg termini, FEDA manté la seva aposta pels projectes vinculats a la cogeneració d’energia amb la construcció d’una nova central al Centre de Tractament de Residus d’Andorra la Vella. En aquest cas, l’objectiu és treure rendiment energètic a la incineració. Igual que en el cas de Soldeu, la nova central estarà associada a una nova xarxa de calor urbana.

Tanmateix, d’aquest 2016 destaca la materialització de diferents projectes i actuacions, com la línia de 225KV entre Andorra i França, la connexió de les subestacions d’Encamp i la Margineda amb les noves línes de 110KV, els treballs de millora a la central hidroelèctrica d’Engolasters i els treballs d’ampliació i millora de la xarxa de distribució.

La mobilitat elèctrica constitueix el segon gran eix dels projectes que s’han desenvolupat durant el 2016, amb la implementació arreu del territori de la xarxa pública de carregadors per als vehicles elèctrics formada hores d’ara per 8 punts que donen cobertura a totes les parròquies: 3 a Andorra la Vella, 1 a Santa Coloma, 2 a Escaldes-Engordany, 1 a Encamp i 1 a Canillo.

Tant en l’àmbit de la mobilitat elèctrica com de la cogeneració, els projectes s’emmarquen en les directrius fixades pel model energètic acordat al Llibre Blanc de l’Energia, aprovat l’any 2012 en el marc el Fòrum Energia i Futur, del qual FEDA hi va tenir un paper molt actiu.

Punt d’inflexió en l’esforç i orientació de les inversions

El cicle inversor que FEDA tanca aquest 2016 s’ha caracteritzat pel desenvolupament de projectes vinculats a grans infraestructures, com ara la xarxa de transport en alta tensió i les interconnexions a la xarxa internacional.

De cara al nou cicle amb horitzó a l’any 2025, el volum d’inversió previst ascendeix als 139 MEUR s’enfocarà, principalment, en donar continuïtat als nous projectes de cogeneració i les xarxes de distribució de calor urbanes, a l’ampliació de la xarxa elèctrica –amb la creació de la nova línia entre Grau Roig i Encamp-, la construcció de la nova subestació transformadora a la Vall d’Orient, entre la Massana i Ordino- i a la millora de la central hidroelèctrica d’Engolasters.

El 2016 en dades

L’evolució de la demanda d’energia elèctrica ha augmentat d’un 1,5% respecte el 2015, seguint la tendència que ja es va registrar en relació al 2014. Durant la darrera dècada, la mitjana d’increment se situa en un 2% percentatge que, en xifres absolutes, passa dels 568GWh del 2015 als 578GWh del 2016.

La producció generada per la central hidroelèctrica de FEDA ha suposat el 14,5% de la demanda registrada durant aquest any, amb un total de 84GWh, als quals cal afegir els 14GWh generats per l’activitat del Centre de Tractament de Residus que suposen un 2,5% de la demanda global del país. Les importacions, xifrades en 480GWh, han cobert el gruix de la demanda d’electricitat (83%).

A nivell de preus, Andorra consolida la seva posició en el marc dels 28 estats europeus com el país més competitiu, amb un preu de 0,133€ del KWh.

Pel que fa als indicadors de qualitat, destaca l’evolució experimentada durant els darrers 10 anys en la disminució dràstica del temps d’interrupció dels subministrament elèctric que durant el 2016 s’ha situat en els 4,8 minuts, la segona mitjana més baixa des del 2005, quan aquest paràmetre era de 39,5 minuts.

Tanmateix, FEDA ha seguit millorant la certificació dels seus serveis adequant-se a la normativa ISO14001 i OSHAS 18001 del sistema AFAQ.

FEDACULTURA: La dimensió social i cultural de FEDA

Finalment, la dimensió social i cultural de FEDA associada a projectes com el Camí Hidroelèctric d’Engolasters i el Museu de l’Electricitat consoliden el seu espai dins l’oferta de recursos de lleure i de divulgació del patrimoni, amb una afluència amb 3542 visitants durant tot l’any que, en el cas de l’espai museístic, queda reflectit amb un augment del 5%. Paral·lelament, FEDA reforça l’activitat a l’entorn de les instal·lacions de captació d’aigua a l’estany d’Engolasters amb un total de 1.471 visitants, amb puntes destacades durant el juny i, sobretot, l’agost (676 de les visites totals).

Durant aquest 2016 FEDA ha participat en la tercera Jornada de Mobilitat Elèctrica organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra en el marc de la Setmana Europea de la mobilitat sostenible i segura i s’ha sumat a la campanya d’UNICEF Andorra contra la malnutrició infantil ‘Ara no podem parar’. La participació de FEDACULTURA en aquesta acció, que va aconseguir recaptar 4.128€ amb la donació de 2 euros per cada visitant al Camí Hidroelèctric i al Museu de l’Electricitat, s’emmarca dins la política de responsabilitat social corporativa de la parapública.