FEDA matricula el primer cotxe elèctric del país i l’incorpora a la seva flota de vehicles. Aquesta és una mostra més del compromís de la companyia per la sostenibilitat i el medi ambient. Aquest tipus de vehicle marcarà el futur del transport si es tenen en compte aspectes com els que expliquem en aquesta nota.

L’impacte del transport sobre el medi ambient.

El transport per carretera general emet el 26% del total de les emissions de CO2 a nivell mundial. El previsible encariment dels carburants a curt i mig termini, juntament amb la necessitat de reduir les emissions de CO2 a fi de limitar els seus efectes en el medi ambient, fa que la normativa internacional cada cop sigui més exigent a l’hora d’establir els percentatges d’emissions admissibles en vehicles de nova construcció. Cal tenir present també l’efecte beneficiós sobre la salut pública i el confort que comportarà a les ciutats la presència de vehicles no emissors de fums ni de soroll.

Tendències en el sector del transport  

1)     Potenciar l’ús de vehicles 100% elèctrics amb emissions zero.

2)     Potenciar l’ús de vehicles híbrids (motor tèrmic i motor elèctric) que es poden endollar, amb un percentatge d’emissions molt baix.

3)     Fabricació de nous models de vehicles tradicionals amb motor tèrmic amb consums de carburant d'entre 3 i4 litresals 100 quilòmetres.

L’Agència Internacional de l'Energia preveu que la penetració en el mercat a l'any 2050 dels vehicles totalment elèctrics o híbrids representi almenys el 50% de les vendes a nivell mundial

Accions a emprendre

Ens trobem davant d’un canvi progressiu que s’anirà accelerant a mesura que la tecnologia es vagi  .Tant l’Administració com les empreses del sector de l’energia s’han d’anticipar a aquest canvi molt beneficiós socialment, per tal de facilitar-lo.

 

-         Accions per part de FEDA

 

  • Avaluar la repercussió que sobre les infraestructures de transport i de distribució tindrà l’increment de consum derivat del transport i planificar les inversions necessàries.
  • Col·laborar amb les administracions per facilitar la implantació dels nous vehicles elèctrics.

 

-         Accions de caràcter general.

 

  • Xarxa de punts de recàrrega

 

La majoria de punts de recàrrega estaran situats als aparcaments de les edificacions i de les empreses, no obstant, hauran d’existir punts de recàrrega normalitzats i estàndards en espais públics (vies públiques i estacionaments públics)

 

  • Sistemes de pagament i tarifes específiques que afavoreixin l’ús del vehicle elèctric.

 

 

El vehicle Citroën CZero – Fitxa tècnica 

47 KW de potència  :             67 CV

Bateria:                                   Ions de liti.Càrrega en marxa quan es desaccelera

Autonomia:                            150 Km

Càrrega lenta:                         6 hores (endoll domèstic 220 v,16 A.)

Càrrega ràpida:                      30 minuts (connexió específica)

Consum:                                135W/Km

Pes:                                       1120 Kg

Velocitat màxima:                 130 Km/h

Canvi de marxes:                   No en té

El vehicle no es cala.

L'autonomia és un dels factors que encara preocupa al sector i que els constructors han de millorar cercant bateries que puguin acumular més energia per quilogram de pes. No obstant, una llibertat de moviments de 150 quilòmetres és més que suficient pels usos interns d'Andorra. De fet, les estadístiques indiquen que el desplaçament d'un vehicle d'ús particular a Espanya és d'uns 34 quilòmetres diaris.