FEDA iniciarà el proper 7 d’abril la construcció de l’edifici de la futura Estació transformadora i repartidora de la Gonarda. Aquesta infraestructura, prevista a la xarxa elèctrica de FEDA des de l’any 1991, és molt necessària actualment per poder garantir el creixement del subministrament elèctric de les Valls del Nord amb qualitat. També permet descarregar l’ETR d’Encamp i optimitzar el repartiment del consum elèctric entre les dues valls. Amb l’inici de les obres de construcció de l’edifici, i la posterior instal·lació dels equipaments elèctrics que la conformen, es dona continuïtat als treballs iniciats al 2019. Durant la primera fase del projecte es va dur a terme el moviment de terres i la preparació del terreny, i aquesta segona fase consistirà en la construcció de l’edifici i la instal·lació dels equipaments elèctrics. La durada prevista d’aquesta segona fase és de 18 mesos, i per tant es preveu que la infraestructura pugui estar enllestida a finals del 2022. Pel que fa als detalls de la infraestructura, es tracta d’una estació de transformació i repartiment d’energia elèctrica d’alta a mitja tensió (de 110kV a 20kV). És a dir que l’electricitat es transportarà fins a aquesta ETR en alta tensió i es transformarà a mitja tensió per poder-la distribuir a les parròquies de la Massana i Ordino a través de les línies elèctriques. Aquesta ETR és necessària en vista de la previsió del creixement de la demanda elèctrica per als propers anys, a causa de l’increment de la mobilitat elèctrica i de la conversió de part de la calefacció de gasoil a l’elèctric. També permetrà absorbir tota la nova generació elèctrica provinent de les noves fonts renovables. Es tracta d’una instal·lació amb equipaments molt avançats tecnològicament encabits en un edifici absolutament integrat en el seu entorn, amb una aparença similar a qualsevol residència de la zona i que es va treballar conjuntament amb els veïns. A més, s’han previst mesures addicionals d’aïllament acústic en l’edifici i s’han previst accions mediambientals com la recuperació d’arbres de la zona.