FEDA treballa durant tot el mes d’agost en el manteniment i supervisió de la central hidroelèctrica i dels canals i la canonada forçada que hi donen servei. Per poder analitzar correctament el bon estat de totes les infraestructures, durant la setmana del 19 al 25 d’agost la central hidroelèctrica ha d’estar aturada.

La directora de Transport de FEDA, Laura Bonet, ha informat que aquestes actuacions són molt necessàries per conservar i garantir el bon rendiment de la central hidràulica, que és principal font d’energia renovable del país. Tal com ha indicat, es tracta d’una infraestructura complexa que requereix d’un manteniment i una renovació continuades.

Cada any a l’estiu, per tal d’aprofitar l’època en què l’electricitat és més barata i la producció és més reduïda, es fan les visites d’inspecció de les instal·lacions i en particular dels canals, per controlar el seu estat. Aquest any, a més, es buida la canonada forçada de la central i s’inspecciona. Igualment s’aprofita l’aturada per fer actuacions de manteniment en moltes instal·lacions de FEDA.

Així doncs, algunes de les accions que s’estan duent a terme són la neteja de la presa de Ransol, treballs a la central com canvis de vàlvules, i revisió de l’aparellatge elèctric de la central hidroelèctrica.

Des de l’inici de la central, FEDA ha invertit any rere any en el manteniment de les infraestructures, de manera que ja han estat completament renovades i millorades. En els darrers anys s’han invertit al tomb d’1,2 milions d’euros anyals; unes inversions molt rendibles ja que permeten obtenir l’energia renovable de la central, que és molt més econòmica que la que s’importa dels països veïns.

La inversió prevista aquest any per al manteniment de les instal·lacions és d’uns 150.000 euros.

L’aturada de la central durant aquesta setmana comporta deixar de produir prop de 1.400 MWh, i a més, que gairebé tota l’electricitat que es consumeix durant aquests dies s’hagi d’importar.