La instal·lació permetrà augmentar la producció nacional de renovables i alhora servirà de prova pilot

FEDA ha adjudicat la redacció del projecte per fer un camp solar a l’ETR de Grau Roig a l’empresa andorrana Sud Pirineus. El projecte preveurà la creació d’una instal·lació fotovoltaica a la teulada de l’ETR de Grau Roig i un camp solar al terreny situat al costat de l’ETR, en la mateixa parcel·la.


Amb aquest projecte, FEDA fa un pas més en l’aposta cap a les energies renovables i en la voluntat d’incrementar la producció d’energia elèctrica nacional per augmentar així la sobirania energètica i alhora contribuir a la reducció de les emissions de CO2.


A més, aquesta instal·lació fotovoltaica té un segon objectiu, que és el de fer de prova pilot per tal d’avaluar l’execució, funcionament i rendiment d’una instal·lació fotovoltaica en un emplaçament d’alta muntanya. Així, en el projecte s’analitzaran i compararan diverses tecnologies fotovoltaiques per tal d’instal·lar aquella que ofereixi un major rendiment energètic i fiabilitat en un emplaçament d’alta muntanya i que asseguri al mateix temps la seva viabilitat econòmica.


Tot i emmarcar-se en una prova pilot, es tracta d’una infraestructura amb un total de 1.700 plaques fotovoltaiques que generaran al tomb de 1.060 MWh/any.


Pel que fa al terreny triat, es tracta d’un terreny en què ja hi ha l’ETR de Grau Roig de FEDA, on ja hi ha línies elèctriques, instal·lacions de FEDA i carreteres, i per tant l’impacte ambiental és molt reduït. Igualment, el projecte contemplarà la integració paisatgística de la instal·lació en l’entorn. A més, es tracta d’un emplaçament amb moltes hores de sol, ja que es troba en una zona oberta sense obstacles que provoquin ombra, i això fa que el rendiment del projecte sigui òptim.


L’aposta per aquest projecte s’emmarca en les accions que FEDA du a terme com a impulsor de la transformació del model energètic del país, que inclou el foment de les energies renovables, la diversificació de les fonts de producció energètica i el manteniment de la competitivitat dels preus de l’energia. Així, FEDA ha analitzat diferents opcions d’energies renovables, i aquesta s’ha considerat molt adequada a les necessitats del país.